Latar Belakang Perlawanan Demak Melakukan Perlawanan Terhadap Portugis

Sejarah perlawanan Demak terhadap Portugis
Sejarah perlawanan Demak terhadap Portugis
Sumber :
  • Kompas

Banten – Latar belakang perlawanan Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis ternyata dipengaruhi oleh hal yang dapat menyebabkan gangguan, sehingga Demak melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis.

Berdasarkan sejarahlatar belakang perlawanan Demak melakukan perlawanan terhadap portugis adalah sebuah ancaman kedatangan Portugis dan gangguan bangsa Portugis terhadap hubungan dagang Demak dan Malaka.

Adapun perdagangan yang dilakukan oleh Demkan dan Malaka adalah bahan pokok utama seperti beras dan bahan pangan lainnya.

Pada tahun 1511, Demak dikuasai oleh Portugis dibawah kekuasaan Jenderal Afonso De Allbuquerque dengan menjalankan kerajaan Malaka. Portugsi ingin menguasai perdagangan Malaka, baik itu yang melalui selat Malaka maupun yang berdagang dengan Malaka.

Sudah jelas ini merupakan sebuah gangguan dan ancaman yang terjadi, sehingga Demak melakukan perlawanan, karena jelas sejarah mengatakan bahwa itu merupakan ancaman besar yang ingin dikuasai oleh bangsa Portugis.

Sejak Malaka dikuasai oleh Portugis, penjajah tersebut melakukan sistem monopoli kepada pedagang, padahal para pedagang sudah terbiasa menggunakan sistem bebas berdagang pada saat itu.

Sejak itulah para pedagang yang berasal dari China, Persia, India, dan yang berasal dari daerah lainnya menghindari kota pelabuhan, dan hanya datang pada musim angin tertentu saja untuk bertemu di Malaka.

Seluruh pedagang yang datang harus mendapati izin dari bangsa Portugis, hingga akhirnya pada pedagang mencari celah untuk menghindari perizinan tersebut, yaitu dengan menggunakan jalur selat Sunda.

Halaman Selanjutnya
img_title